GAM-bit Piotr Kuźniacki
GAM-bit Piotr Kuźniacki
0

Aktualności

Bloz symulacyjny dla projektu zmian na wykazach leków refundowanych 2023.11.01
Firma Kamsoft udostępniła BLOZ symulacyjny, który zawiera zmiany na wykazach wg: Projektu obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zapisany w obwieszczeniu planowany termin wejścia w życie to 01.11.2023 ro...
Problemy z refundacją

Problemy z refundacją

nadesłane przez Piotr

Niestety nadal występuje problemy z przetworzeniem wysłanych plików refundacyjnych. Otrzymujemy liczne potwierdzenia, że weryfikacja plików nadal trwa. Mamy nieoficjalne potwierdzenia z NFZ, że należy cierpliwie czekać i nie wysyłać kolejnych plików - pierwotnie przesłane pliki mają zostać przetworz...
Komunikat w sprawie realizacji recept od 21 września 2023 r.

W dniu 20.09.2023 w Dz.U poz. 1938 została opublikowana Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z informacją zamies...

Bezpłatne leki przysługujące osobom do ukończenia 18 roku życia oraz osobom powyżej 65 roku życia
Z dniem dzisiejszym 30 sierpnia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która pozwala osobom do ukończenia 18 roku życia oraz osobom powyżej 65 roku życia, na nabycie bezpłatnie leków określonych w wykazie ogłaszanym przez Ministra Zdrowia w formie obwieszczenia...
Udostępnienie bazy BLOZ ze zmianami na 2023.09.01
Firma Kamsoft udostępniła bazę BLOZ zawierającą zmiany opublikowane w obwieszczeniu lekowym wchodzące w życie 2023.09.01. Należy je zatwierdzić w czwartek 30 sierpnia, po pracy przy pomocy poniższej skróconej instrukcji:

1. Wykonać archiwizację bazy danych

2. Kolejek nie musimy już usuwać, gdyż i...
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.