GAM-bit Piotr Kuźniacki
GAM-bit Piotr Kuźniacki
0

Zagrożenia utraty danych i ciągłości zachowania pracy

Niestety każdego dnia któraś apteka w Polsce może spotkać się z problemem zdarzenia, które doprowadzi do utraty danych. W przypadku braku posiadania kopii bezpieczeństwa lub posiadania jej, ale nie aktualnej, może dojść do braku możliwości przywrócenia danych z kopii i trwałej utraty danych. Może to oznaczać całkowity paraliż pracy apteki i potrzebę ręcznego odtwarzania danych z wielu dni pracy z utraconego okresu, co oznacza olbrzymie koszty i problemy z bieżącą obsługą Pacjentów a także z otrzymaniem bieżącej refundacji. W obecnych czasach gdy większość recept jest już elektroniczna problem dostępu do nich jest tym bardziej skomplikowany. Wyobrażenie sobie takiego scenariusza jest dość trudne, jednak niestety takie awarie się zdarzają i nie jest to problem, który nas nie dotyczy. Posiadanie jak najświeższej kopii bazy danych jest zatem szczególnie ważne. W przypadku wielu zagrożeń kopia ta musi być na nośnikach innych niż dyski komputerowe i najlepiej aby była przechowywana poza samą fizyczną lokalizacją apteki.


Rozwiązaniem, które pozwala nam zabezpieczyć nasze dane w każdym z przedstawionych obok scenariuszy są rozwiązania RepoCloud oraz CopyCloud.

Uszkodzenie serwera bazy danych

Uszkodzenia komputera jakim jest serwer bazy danych są częstymi przypadkami, gdzie może dojść do utraty danych. Uszkodzeniu może ulec dysk, który w przypadku dysków SSD często powoduje całkowity brak możliwości odczytu danych z urządzenia

Uszkodzenie bazy danych

Bardzo częstym przypadkiem utraty danych jest samo uszkodzenie bazy danych np. związane z niepoprawnym wyłączeniem komputera, brakiem prądu itp. Ciężkie przypadki uszkodzenia bazy danych mogą zakończyć brakiem możliwości jej naprawy i potrzebą odtworzenia danych z kopii.

Zaszyfrowanie i utrata danych przez wirus

W przypadku wirusa szyfrującego zaszyfrowaniu może ulec zarówno sama baza danych jaki i posiadane wszystkie kopie bazy na dyskach wszystkich komputerów w aptece a także nośnikach typu pendrive, które są na stałe podłączone do komputerów. Dlatego to zagrożenie jest szczególnie niebezpieczne.

Fizyczna kradzież

Choć wydaje się to w tych czasach niewyobrażalne, zdarzają się także przypadki fizycznej kradzieży komputerów w aptekach. To szczególnie niebezpieczne jeżeli kradzieży mogą ulec także zewnętrzne nośniki z kopiami danych.

Pożar, zalanie

Zdarzenia losowe tego typu mogą spowodować uszkodzenia komputerów i tym samym utratę bazy danych a także posiadanych w lokalizacji kopii bezpieczeństwa.

Zdarzenie energetyczne - przepięcia, uderzenia pioruna

W przypadku dużego przepięcia energetycznego uszkodzeniu mogą ulec wszystkie komputery w aptece wraz z dyskami oraz nośnikami, które są podłączone do sieci.

KS-Omnipharm One RepoCloud

Rozwiązanie RepoCloud minimalizuje ryzyka utraty e-dokumentów (DRR, e-recepty). Dokumenty te są szyfrowane a następnie bezpiecznie przechowywane w chmurze Microsoft w jednej lub fizycznie w dwóch lokalizacjach, centrach danych na terenie Unii Europejskiej. Dostęp do zaszyfrowanych danych ma tylko i wyłącznie apteka, która posiada dostęp do specjalnego klucza szyfrującego. Bardzo ważne jest, aby apteka zabezpieczyła dostęp do tego klucza, gdyż bez jego znajomości nie można uzyskać dostępu do danych. Dodatkowym atutem rozwiązania jest zmniejszenie rozmiaru bazy danych, gdyż fizycznie zajmują one bardzo dużo miejsca w bazach danych a z użyciem rozwiązania RepoCloud są po 3 miesiącach usuwane z bazy aptecznej i tylko przechowywane w chmurze. Oszczędności miejsca w bazie mogą być bardzo znaczące, co przekłada się na sprawniejszą i szybsza pracę systemu aptecznego.

KS-Omnipharm One CopyCloud

CopyCloud to rewolucyjna usługa polegająca na wykonywaniu automatycznie kopii bezpieczeństwa w postaci przyrostowej co godzinę. Kopia ta jest następnie weryfikowana pod kątem poprawności danych, szyfrowana i bezpiecznie wysyłana do chmury Microsoft, która może fizycznie być zlokalizowana w dwóch lub jednym centrów na terenie Unii Europejskiej. Kopia ta jest w pełni bezpieczna i dostęp do niej ma tylko i wyłącznie apteka, która jest w posiadaniu specjalnego klucza, który służy do deszyfrowania tych danych. Mechanizm jest zintegrowany z programem aptecznym i sygnalizuje wszelkie problemy z pracą usługi podczas wykonywania raportu dobowego na koniec dnia. Aby skorzystać z usługi należy posiadać wydajny serwer bazy danych, który będzie w stanie obsłużyć dodatkowe zadania archiwizacji a przede wszystkim dobre łącze Internetowe, które pozwoli na sprawną wysyłkę kopii do chmury. Posiadanie tej usługi jednak nie zwalnia nas z obowiązku wykonywania dodatkowo archiwizacji ręcznie, tradycyjnie jak do tej pory :)

RepoCloud & CopyCloud idealna synergia

Posiadanie obu rozwiązań to idealne połączenie. Dzięki posiadaniu CopyCloud jesteśmy w stanie przywrócić stan bazy danych sprzed maksymalnie godziny. Jednak gdy dodatkowo posiadamy RepoCloud będziemy mogli także przywrócić dodatkowo wszystkie dokumenty takie jak sprzedażowe (także e-recepty, DRR) oraz zakupowe (faktury, MM). Efektem tego jest praktycznie bezstratna praca i możliwość odtworzenia danych praktycznie bez utraty kluczowych danych systemu. Zatem rekomendowane jest posiadanie obu rozwiązań.

Cennik dla rozwiązań KS-OMNIPHARM ONE CopyCloud RepoCloud

Cennik obowiązuje do 30 czerwca 2023

KS-OMNIPHARM ONE RepoCloud 

opłata roczna od apteki, dane w chmurze przechowywane w jednym centrum danych w UE

Cena 232,00 zł netto

opłata roczna od apteki, dane w chmurze przechowywane w dwóch  centrach danych w UE

Cena 325,00 zł netto

KS-OMNIPHARM ONE CopyCloud

BASIC - opłata roczna od apteki, dane w chmurze przechowywane w jednym centrum danych w UE

Cena 244,00 zł netto

SAFE+ - opłata roczna od apteki, dane w chmurze przechowywane w dwóch centrach danych w UE

Cena 342,00zł netto

Najczęściej zadawane pytania FAQ

Czy dane w RepoCloud i CopyCloud są bezpieczne?

Tak, dane są szyfrowane a klucz posiada tylko apteka

Zarówno dane w RepoCloud jak i CopyCloud są szyfrowane silnym kluczem, który jest w posiadaniu apteki. Zarówno firma Kamosft jak i Microsoft nie mają dostępu do tych danych.

Jakie są wymagania odnośnie usługi CopyCloud?

Zalecana prędkość wysyłania danych to 10Mb

W usłudze CopyCloud kluczowe jest prędkość wysyłania danych, dlatego aby dane były wysyłane sprawnie i nie miały wpływu na obciążenie łącza Internetowego, zalecany jest łącze o prędkości wysyłki 10Mb. Dodatkowo serwer bazy danych powinien mieć rezerwy wydajnościowe, aby tworzenie kopii przyrostowych nie było odczuwalen w trakcie pracy. Ważna jest także odpowiednia ilość miejsca na dysku serwera.

Czy można posiadać tylko jedną z usług?

Tak, ale rekomendujemy posiadanie obu

Gdy posiadamy obie usługi działają one w synergii i pozwalają na praktyczne bezstratne odtworzenie danych podczas awarii.

Czy CopyCloud jest dostępny dla bazy danych Oracle?

Nie, jeszcze nie..

Wkrótce będzie dostarczona przez Kamsoft wersja CopyCloud także dla bazy danych Oracle. Na tę chwilę wspierana jest wersja bazy danych Firebird.

Czy posiadając te usługi można nie robić kopii ręcznie?

Nie, zalecamy aby nadal wykonywać archiwizację dodatkowo ręcznie

Pomimo, że rozwiązania te są dojrzałe i na rynku sprawdzone ponad rok, wielokrotnie także skorzystano w naszych aptekach z odtworzenia danych z z wykorzystaniem kopii z chmury, rekomendujemy aby nie rezygnować z wykonywania dodatkowo archiwizacji nadal ręcznie.

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.