GAM-bit Piotr Kuźniacki
GAM-bit Piotr Kuźniacki
0

Umowa stałej obsługi technicznej oprogramowania Kamsoft

Usługi świadczone przez naszą firmę mogą być wykonywane w ramach stałej umowy bądź też na życzenie

Umowa pełnej obsługi

archiwizacja (obcinanie) i pielęgnacja baz danych

modyfikacja oprogramowania na nowe wersje

konsultacje i szkolenia personelu Użytkownika

porady udzielane telefonicznie

skanowanie komputerów przeciwko wirusom

pomoc w aktualizacji BLOZ przed każdą przeceną

informowanie o istotnych zmianach przepisów

przeglądy drukarek fiskalnych zgodnie z przepisami

gwarancja czasu reakcji w przypadku awarii

czyszczenie oraz konserwacja drukarek i sprzętu

utrzymanie sprawności infrastruktury informatycznej

usuwanie awarii sprzętu komputerowego i fiskalnego

zapewnienie na czas naprawy sprzętu zastępczego

uzgadnianie terminów wyjazdów serwisowych


Umowa zdalnej obsługi

archiwizacja (obcinanie) i pielęgnacja baz danych

modyfikacja oprogramowania na nowe wersje

konsultacje i szkolenia personelu Użytkownika

porady udzielane telefonicznie

skanowanie komputerów przeciwko wirusom

pomoc w aktualizacji BLOZ przed każdą przeceną

informowanie o istotnych zmianach przepisów

przeglądy drukarek fiskalnych zgodnie z przepisami

gwarancja czasu reakcji w przypadku awarii - zdalne naprawianie uszkodzeń w oprogramowaniu
W przypadku umowy zdalnej wszystkie czynności serwisowe wykonywane są z użyciem narzędzi do pracy zdalnej. W przypadku gdy niezbędna jest wizyta serwisanta na miejscu u Użytkownika, koszt takiej usługi wraz z dojazdem rozliczany jest osobno zgodnie z cennikiem.

Użytkownicy, którzy chcą skorzystać z naszych usług ale nie mają podpisanej stałej umowy, muszą liczyć się z brakiem gwarancji naszej szybkiej reakcji w przypadku nagłych awarii. Wszystkie usługi rozliczane są wtedy zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.