GAM-bit Piotr Kuźniacki
GAM-bit Piotr Kuźniacki
0

Aktualności

Problemy z refundacją

Problemy z refundacją

nadesłane przez Piotr

Niestety nadal występuje problemy z przetworzeniem wysłanych plików refundacyjnych. Otrzymujemy liczne potwierdzenia, że weryfikacja plików nadal trwa. Mamy nieoficjalne potwierdzenia z NFZ, że należy cierpliwie czekać i nie wysyłać kolejnych plików - pierwotnie przesłane pliki mają zostać przetworz...
Komunikat w sprawie realizacji recept od 21 września 2023 r.

W dniu 20.09.2023 w Dz.U poz. 1938 została opublikowana Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z informacją zamies...

Bezpłatne leki przysługujące osobom do ukończenia 18 roku życia oraz osobom powyżej 65 roku życia
Z dniem dzisiejszym 30 sierpnia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która pozwala osobom do ukończenia 18 roku życia oraz osobom powyżej 65 roku życia, na nabycie bezpłatnie leków określonych w wykazie ogłaszanym przez Ministra Zdrowia w formie obwieszczenia...
Udostępnienie bazy BLOZ ze zmianami na 2023.09.01
Firma Kamsoft udostępniła bazę BLOZ zawierającą zmiany opublikowane w obwieszczeniu lekowym wchodzące w życie 2023.09.01. Należy je zatwierdzić w czwartek 30 sierpnia, po pracy przy pomocy poniższej skróconej instrukcji:

1. Wykonać archiwizację bazy danych

2. Kolejek nie musimy już usuwać, gdyż i...
Bloz symulacyjny dla projektu zmian na wykazach leków refundowanych 2023.09.01
Firma Kamsoft udostępniła BLOZ symulacyjny, który zawiera zmiany na wykazach wg: Projektu obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zapisany w obwieszczeniu planowany termin wejścia w życie to 01.09.2023 ro...
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.