GAM-bit Piotr Kuźniacki
GAM-bit Piotr Kuźniacki
0

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 27 października 2022 r.


w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

Termin obowiązywania

Apteki mają rok od wejścia w życie rozporządzenia na zakup,
instalację i uruchomienie takiego systemu, czyli do 03.12.2023.
§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych; 

§ 2.1. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowce farmaceutyczne i wyroby medyczne przechowuje się
w miejscu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem na prowadzenie apteki, w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowca farmaceutycznego lub wyrobu medycznego wymagań jakościowych
i bezpieczeństwo przechowywania. 
§ 2.2. W aptece zapewnia się:
1) w pomieszczeniach, w których sporządza się leki recepturowe i apteczne oraz produkty lecznicze homeopatyczne,
oraz w pomieszczeniach, które służą do przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych, wyposażenie do całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności, 

2) w urządzeniach chłodniczych, które służą do przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych, wyposażenie do monitorowania temperatury 

– mające świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące oraz system umożliwiający
odpowiednio zapis temperatury lub wilgotności oraz powiadamianie o przekroczeniach w zakresie parametrów temperatury lub wilgotności. 
Jak działa system
Dlaczego Efento
Jak działa system

Magazyn

Alerty na urządzeniach mobilnych

Receptura

Gateway

Efento Cloud

Lodówka

Dostęp do raportów na komputerze

Urządzenia Efento

Nieoczekiwanie przepisy dotyczę monitoringu temperatury i wilgotności w aptekach weszły jednak w życie pomimo protestów środowiska. Aby zapewnić wsparcie naszych klientów w realizacji nowych wymogów prawnych, oferujemy urządzenia do monitorowania temperatury i wilgotności firmy Efento, które będą zintegrowane z KS-AOW we współpracy z Kamsoft.

W każdym pomieszczeniu takim jak magazyn, ekspedycja, receptura, komora przyjęć, lodówki montujemy sensory. Komunikują się one w sposób bezprzewodowy z bramą zwaną Gateway. Zbiera on dane z sensorów oraz wysyła je nieprzerwanie do chmury Efento Cloud, gdzie w sposób bezpieczny są dostępne dla nas z dowolnego miejsca na świecie poprzez przeglądarkę internetową. Dostęp domamy także poprzez urządzenia mobilne.

Dlaczego Efento

Dlaczego Efento

Kamsoft zdecydował się na współpracę z Efento z uwagi na doświadczenie i wcześniejszą udaną współpracę w zupełnie innych obszarach jak również profesjonalne podejście, długoletnie doświadczenie. Rozwiązania sprzętowe Efento produkowane są w Polsce i są stosowane od wielu lat w monitoringu temperatury i wilgotności w różnych gałęziach przemysłu, w tym również w farmacji i medycynie m.in w hurtowniach oraz szpitalach. Uważamy że wybór sprawdzonego i przetestowanego w praktyce rozwiązania jest podejściem procentującym w perspektywie czasu i broniącym się na tle przygotowanych na szybko i mało racjonalnych (choć często pozornie i krótkoterminowo wyglądających na tańsze) rozwiązań które prawdopodobnie będzie można teraz spotkać na tym bardzo świeżym rynku.

źródło Kamsoft

Dostęp do sensorów z przeglądarki internetowej

Wszystkie pomiary z sensorów Efento zapisywane są w platformie serwerowej Efento Cloud. Masz do nich dostęp 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie przez przeglądarkę internetową. Pomiary są przechowywane w platformie przez 5 lat, a Efento dba o ich pełne bezpieczeństwo. System pozwala na wyświetlenie wszystkich rejestratorów wraz z ich bieżącymi pomiarami i statusem. Stąd też możesz szybko wygenerować różne raporty.

Dostęp z urządzeń mobilnych

Wszystkie funkcje platformy Efento Cloud dostępne są również z poziomu aplikacji mobilnej dostępnej np. na telefonie. Możesz wyświetlać bieżące i historyczne pomiary z sensorów, sprawdzać alerty i generować raporty.

Powiadomienia e-mail

Można zdefiniować alerty związane z przekroczeniem granicznych wartości temperatury lub problemie z baterią czujnika lub dostępem do niego. Wiadomości te mogą być wysyłane na adres apteki, właściciela czy koordynatora.problemie z baterią czujnika lub dostępem do niego. Wiadomości te mogą być wysyłane na adres apteki, właściciela czy koordynatora.

Powiadomienia SMS

Alerty można także otrzymywać w postaci wiadomości SMS - jest to opcja dodatkowo płatna. Płatność związana jest z pokryciem kosztów wysłania samej wiadomości. Konto można wygodnie zasilać, aby wysyłka SMS była zawsze możliwa. 

Integracja z programem aptecznym KS-AOW

Rozwiązanie wkrótce będzie zintegrowane z programem aptecznym. Bezpośrednio w programie sprzedaży będziemy widzieli stan wszystkich sensorów wraz z dokładnymi danymi ostatnich pomiarów. Pozwoli to na natychmiastową reakcję personelu apteki w przypadku gdy coś złego dzieje się np. z lodówką lub klimatyzatorem w jednym z pomieszczeń. Rozwiązanie to będzie pomagało farmaceucie w przeciwdziałaniu przekroczeń temperatury/wilgotności i bardziej skupiał się na ostrzeganiu i zapobieganiu przekroczeniu parametrów przechowywania produktów leczniczych, a nie przesyłaniu suchych informacji o przekroczeniu dopuszczalnych zakresów. Zbiorczy wgląd w pomiary będzie możliwy z systemu Omnipharm. Przechowywanie raportów będzie realizowane przez Omnipharm One RepoCloud.

Ile to kosztuje?

Nasza oferta jest bardzo konkurencyjna

Sprawdź ile będzie kosztował Cię system zakupiony u nas. Weź pod uwagę dodatkowe opłaty miesięczne u konkurencji, których u nas nie ma. Powierzając nam instalację, macie pewność, że będzie wykonana dobrze i system będzie pod stałą opieką serwisową naszej firmy.

Ceny zakupu systemu*
Opłaty ckliczne
Kalkulator zakupu
Ceny zakupu systemu*

*uwaga, ceny mogą ulec zmianie

Gateway

Jeden gateway “zbiera” dane z rejestratorów w promieniu ok. 25 - 30 m w pomieszczeniach zamkniętych (do 128 rejestratorów). W zdecydowanej większości aptek będziemy potrzebowali jedno takie urządzenie.

592,70 zł netto

Rejestrator temperatury do urządzeń chłodniczych

Rejestrator tego typu stosujemy w urządzeniach chłodniczych

262,61 zł netto

Wzorcowanie pierwotne rejestratora temperatury wykonane przez laboratorium z akredytacją PCA

Nowy rejestrator także wymaga zakupu usługi wzorcowania

92,68 zł netto

Rejestratory temperatury i wilgotności do pomieszczeń

Rejestrator tego typu stosujemy w pomieszczeniach

278,05 zł netto

Wzorcowanie pierwotne rejestratora temperatury i wilgotności wykonane przez laboratorium z akredytacją PCA

Nowy rejestrator także wymaga zakupu usługi wzorcowania

120,33 zł netto

Dostęp do platformy Efento Cloud

W ramach opłaty dostępne są aktualizacje, przechowywanie i dostęp do danych dla dowolnej liczby użytkowników, powiadomienia e-mail, raporty  (opłata za 6 lat/urządzenie). Opłata jest do uiszczenia za każdy rejestrator/sensor.

170,80 zł netto

Instalacja rozwiązania

Instalacja to kompleksowa usług a uruchomienia systemu obejmująca montaż rejestratorów oraz gateway, ich konfiguracji a także uruchomienia Efento Cloud wraz z nadaniem uprawnień odpowiednim użytkownikom oraz ustawieniem alertów.

500,00 zł netto

Opłaty ckliczne

Dostęp do platformy Efento Cloud

W ramach opłaty dostępne są aktualizacje, przechowywanie i dostęp do danych dla dowolnej liczby użytkowników, powiadomienia e-mail, raporty  (opłata za 6 lat/urządzenie). Opłata jest do uiszczenia za każdy rejestrator/sensor.

170,80 zł * netto

Przegląd i wzorcowanie restauratorów 

Wymiana rejestratora na nowy (nowa bateria i wzorcowanie) z zachowaniem ciągłości monitorowania (co 2 lata) 


* przewidywana cena, może ulec zmianie

200 zł * netto

Kalkulator zakupu
Wskaż ile czujników temperatury i wilgotności (dla pomieszczeń) oraz ile czujników temperatury (dla  urządzeń chłodniczych) potrzebujesz
* =
* =
* =
* =
* =
* =

Najczęściej zadawane pytania FAQ

Od kiedy apteki mają obowiązek monitorowania temperatury i wilgotności?

Do dnia 3 grudnia 2023 roku

Całość systemu w aptece musi zostać zakupiona i uruchomiona najpóźniej do dnia 3 grudnia 2023 roku.

W jakich pomieszczeniach trzeba instalować czujniki?

Takich jak ekspedycja, receptura, magazyny, komory przyjęć, lodówki

Wymóg dotyczy pomieszczeń, które służą do przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych a także pomieszczeniach, w których sporządza się leki recepturowe i apteczne oraz produkty lecznicze homeopatyczne.

Co musi się znaleźć w dokumentacji kontroli wilgotności oraz temperatury?

W dokumentacji musi się znajdować

  • datę i godzinę odczytu,
  • nazwę pomieszczenia, nazwy urządzenia chłodniczego,
  • dane dotyczące wskazań w zakresie parametrów temperatury i wilgotności obejmujące ich przekroczenia.

Kiedy będzie możliwość integracji rozwiązania z KS-AOW?

Przełom kwietnia i maja 2023 roku

W tej chwili udostępnienie funkcjonalności integracji w programem aptecznym KS-AOW jest planowana na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku.

Czy można już zamawiać czujniki?

Tak

Czujniki można już zamawiać i instalować w aptekach. Integracja z programem aptecznym zostanie przeprowadzona później jak tylko zostanie opublikowane.
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.