GAM-bit Piotr Kuźniacki
GAM-bit Piotr Kuźniacki
0

uprawnienia

Aktualności otagowane uprawnienia

Zalecane ograniczenie uprawnień dla Techników dla Wykazu A

W związku z ostatnimi kontrolami w aptekach sugerujemy ograniczenie uprawnień dla Techników dla Wykazu A, grup N, I-P oraz II-P. Ograniczanie można wprowadzić poprzez odebranie uprawnień dla roli techników lub jeżeli nie korzystamy z roli to poprzez odebranie uprawnień dla każdego Technika jak ...

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.