GAM-bit Piotr Kuźniacki
GAM-bit Piotr Kuźniacki
0

bloz symulacyjny

Aktualności otagowane bloz symulacyjny

Bloz symulacyjny dla projektu zmian na wykazach leków refundowanych
Firma Kamsoft udostępniła BLOZ symulacyjny, który zawiera zmiany na wykazach wg: Projektu obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zapisany w obwieszczeniu planowany termin wejścia w życie to 01.05.20...
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.