GAM-bit Piotr Kuźniacki
GAM-bit Piotr Kuźniacki
0

Udostępnienie bazy BLOZ ze zmianami na 2023.09.01

30.08.2023 15:43 nadesłane przez Piotr
Firma Kamsoft udostępniła bazę BLOZ zawierającą zmiany opublikowane w obwieszczeniu lekowym wchodzące w życie 2023.09.01. Należy je zatwierdzić w czwartek 30 sierpnia, po pracy przy pomocy poniższej skróconej instrukcji:

1. Wykonać archiwizację bazy danych

2. Kolejek nie musimy już usuwać, gdyż istnieje mechanizm zmian cen oraz odpłatności podczas wydawania z kolejki

3. Sprawdzić czy istnieje w APW14 Magazyn->Poprawa leków i zakupów
  bufor zmian i bloz buforowy z datami utworzenia minimum 2023.08.28,
  warto sprawdzić poprawność bufora przeceny przez przeglądnięcie - klawisz F3

4. Zatwierdzić zmiany:
  APW14 Magazyn->Poprawa leków i zakupów->Korekta łączna F9
  (zgadzamy się na zatwierdzenie zmian, możemy zgodzić się na usunięcie
  symulacji, raczej nie drukujemy protokołu zmian cen detalicznych)

5. Przejrzeć przecenę na magazynie po zatwierdzeniu zmian:
  APW14 Magazyn->Operacje->Raporty z przeceny
  (tutaj możemy dokonać wydruku oraz usunięcia ewentualnych pomylonych pozycji)

PO ZATWIERDZENIU ZMIAN PROSZĘ SPRAWDZIĆ CZY PROCES ZAKOŃCZYŁ SIĘ PRAWIDŁOWO TZN. CZY ISTNIEJĄCE BUFORY LEKÓW I PRZECENY ZNIKNĘŁY ORAZ CZY ZNIKNĄŁ BLOZ BUFOROWY (ZNIKNĄŁ ŻÓŁTY OPIS ŚWIADCZĄCY, ŻE ISTNIEJE NIEZATWIERDZONY BLOZ BUFOROWY). PODCZAS POPRZEDNICH ZMIAN MIELIŚMY PRZYPADKI, ŻE PROCES SIĘ NIE ZAKOŃCZYŁ LUB ZOSTAŁ PRZERWANY.

Jeśli ktoś samodzielnie tworzy bufory zmian, pomocna może być nasza pełna instrukcja tworzenia zmian i ich zatwierdzenia:

Piotr

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.