GAM-bit Piotr Kuźniacki
GAM-bit Piotr Kuźniacki
0

Komunikat w sprawie realizacji recept od 21 września 2023 r.

21.09.2023 10:29 nadesłane przez Piotr

W dniu 20.09.2023 w Dz.U poz. 1938 została opublikowana Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z informacją zamieszczoną na stronie Śląskiej Izby Aptekarskiej:


https://www.katowice.oia.pl/news/show/10128

Piotr

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.