GAM-bit Piotr Kuźniacki
GAM-bit Piotr Kuźniacki
0

Bezpłatne leki przysługujące osobom do ukończenia 18 roku życia oraz osobom powyżej 65 roku życia

30.08.2023 16:38 nadesłane przez Piotr
Z dniem dzisiejszym 30 sierpnia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która pozwala osobom do ukończenia 18 roku życia oraz osobom powyżej 65 roku życia, na nabycie bezpłatnie leków określonych w wykazie ogłaszanym przez Ministra Zdrowia w formie obwieszczenia. 

W dniu 31 sierpnia tj. jutro zostanie opublikowana wersja programu KS-AOW 2023.2.0.3, która przestawi wiek seniora z 75 na 65 lat. Zatem aktualizacja do tej wersji pozwoli na sprzedaż bez komunikatów o nieprawidłowym wieku - nie trzeba będzie wtedy ręcznie nic zmieniać w systemie.

Jeżeli jednak nie chcemy czekać do jutra, do publikacji najnowszej wersji, to już dzisiaj dostępna wersja (od wersji 2023.2.0.0) pozwoli na zmianę ręcznie tego wieku. Zmiany ręcznie można dokonać w administratorze zmieniając opcję :

APW 41 Administrator -> Opcje modułów -> APW 11 Sprzedaż -> 2. Ustawienia globalne -> 169 Uprawnienie Senior: Minimalny wiek pacjenta -> Domyślną wartość 75 można przestawić na 65

Ta najnowsza wersja programu KS-AOW 2023.2.0.3, która będzie opublikowana jutro, umożliwi także realizację recept z nowym uprawnieniem DZ (leki bezpłatne dla osób do 18 roku życia). Jednak aktualnie nie jest opublikowany w obwieszczeniu wykaz bezpłatnych leków dla dzieci do 18 roku życia. O sposobie wprowadzenia tych zmian, po publikacji obwieszczenia, poinformujemy w osobnej wiadomości.

Dla przypomnienia poniżej instrukcja jak sprawdzić posiadaną wersję programu:


Zaktualizować program możemy według poniższej instrukcji:

Piotr

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.