GAM-bit Piotr Kuźniacki
GAM-bit Piotr Kuźniacki
0

Bloz symulacyjny dla projektu zmian na wykazach leków refundowanych 2023.09.01

25.08.2023 10:36 nadesłane przez Piotr
Firma Kamsoft udostępniła BLOZ symulacyjny, który zawiera zmiany na wykazach wg: Projektu obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zapisany w obwieszczeniu planowany termin wejścia w życie to 01.09.2023 roku.

Osoby chętne mogą samodzielnie pobrać BLOZ symulacyjny z Internetu w module APW44 Komunikacja oraz przeprowadzić symulację zmian w module APW14 Magazyn.

1. APW44 Komunikacja -> Narzędzia -> Aktualizacja symulacyjnej bazy BLOZ -> Internet F2
2. APW14 Magazyn -> Operacje -> Symulacje -> Wygenerować nową symulację

Pomocna może być także multimedialna instrukcja, pokazująca jak przygotować symulację.Przewijanie kolejnych slajdów jest możliwe z użyciem strzałek w lewo oraz w prawo na klawiaturze. Instrukcja dostępna jest pod adresem:

Piotr

Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.